Kronika


 • 2015

  Targi FESPA w Kolonii, prezentacja STAFIX®GRIP dla druku laserowego oraz Inkjet-UV. Wprowadzenie blogu o nazwie REACHING NEW SURFACES i publikacja pierwszego e-booka

  Stafix poraz pierwszy wystawiał się na targach FESPA. W tym samym roku rozszerzono również gamę produktów STAFIX®GRIP przeznaczoną dla druku laserowego oraz Inkjet-UV. Dodatkowo pojawiły się liczne nowe treści na blogu REACHING NEW SURFACES jak również opublikowano pierwsze trzy e-booki.

 • 2014

  Prezentacja nowych marek i wprowadzenie Stafix®GRIP

  W odpowiedzi na informacje zwrotne otrzymywane z rynku, wprowadzono nowy produkt, który przylega do powierzchni dzięki warstwie silikonowej jak również jest odpowiedni dla Eco-Solvent. Od tej chwili dostępne były dwie grupy produktowe: Istniejący STAFIX®STATIC i nowy STAFIX®GRIP. Wraz z wprowadzeniem na rynek nowych produktów zostały odnowione logo firmy i strona internetowa.

 • 2013

  Wyróżnienie EDP oraz dystrybutorzy we Francji

  Stafix tego roku rozszerzyła swoją współpracę w obszarze dystrybucji we Francji. Na targach FESPA w Londynie doszło do nominacji do nagrody EDP (European Digital Press) w kategorii podłoża przyjaznego środowisku. Ostatecznie Stafix zajął drugie miejsce po 3M. Rynek wykazywał rosnące zainteresowanie także dla materiałów o silniejszej przyczepności dla druku cyfrowego wielkoformatowego, co było sygnałem dla rozszerzenia oferty produktowej.

 • 2012

  Rozszerzenie ofertowe produktów oraz nowi dystrybutorzy

  Wraz z poprawą możliwości rozwoju mogły zostać zaprezentowane dwa nowe produkty przez firmę Stafix: StafixDIGITAL dla HP Indigo oraz Inkjet-UV. Ekspansja w kierunku technik druku cyfrowego była nie tylko zupełnie nowym obszarem dla zespołu lecz także zarazem bardzo cennym doświadczeniem, dzięki odpowiedniemu wsparciu ze strony dystrybutorów. Nowe produkty z możliwością zadruku cyfrowego zostały wyróżnione nagrodą THINKINK w Finlandii. Sprzedaż w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech została dalej rozbudowana.

 • 2011

  Rok goryla

  Dzięki własnej produkcji Stafix był w stanie znacząco skrócić terminy dostaw oraz wyraźnie zwiększyć swoje zasoby produkcyjne. Ponadto umożliwiło to szybki rozwój i wprowadzanie nowych produktów dla innych technik drukarskich. Istniejące produkty zostały ulepszone a informacje zwrotne z rynku stanowiły impuls do dalszych działań. Mając goryla jako firmową maskotkę, Stafix zdecydował się na adopcję prawdziwego goryla przez WWF. Printweek.com stworzyło artykuł na temat Stafix, co skutkowało dalszym zainteresowaniem ze strony przemysłu poligraficznego.

 • 2010

  Własna linia produkcyjna wyznacza nowy etap

  Po międzynarodowej ekspansji i wzrostu wolumenu sprzedażowego, rozpoczęto planowanie linii produkcyjnej, która umożliwiła wyprodukowanie materiałów statycznych od początku do końca w jednym procesie produkcyjnym. Inwestycja, która wartościowo przekraczała roczny obrót ze sprzedaży wymagała kolejnego wsparcia inwestorów. W lecie 2010 roku nowa linia produkcyjna została oddana do eksploatacji a proces produkcyjny był bezustannie rozwijany. Obaj przedsiębiorcy firmy Stafix, José Ayala i Aleksi Rastela zostali finalistami konkursu młodych przedsiębiorców w Finlandii.

 • 2009

  Ekspansja zagraniczna

  Po udanym wprowadzeniu swojego produktu na rynek wewnętrzny Stafix rozpoczął międzynarodową ekspansję na terenie Europy. Dystrybucja rozpoczęła się w Europie Północnej z ANTALIS oraz w Niemczech z IGEPĄ. W celu zapewnienia sobie obecności na rynku lokalnym firma zatrudniła nowy zespół handlowców. Stafix Ltd. otrzymała również nagrodę INNOFINLAND. Wraz ze wzrostem popytu oraz sprzedaży niezbędnym stało się przeniesienie poszczególnych wewnątrzzakładowych etapów produkcyjnych oraz zaprojektowanie jednej linii do produkcji materiału.

 • 2007

  Historia zaczyna się

  Stafix rozpoczął produkcję zadrukowanych, naładowanych statycznie naklejek dla producentów okien. Po osiągnięciu sukcesu na rynku krajowym, uznano, że oferowanie gotowych produktów drukarskich na arenie międzynarodowej będzie wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Po pierwsze, zlecenie gotowego nadruku na lokalnym rynku i dostarczenie gotowych materiałów w rozsądnym terminie stanowiłoby spore wyzwanie. Po drugie, zarówno projektowanie graficzne jak i zadruk materiału nie należały do podstawowych kompetencji Stafix. Wartość dodaną materiału stanowiła innowacyjna przyczepność bez użycia kleju, dzięki czemu narodził się pomysł, aby umocnić swoją pozycję na rynku jako dostawca materiału dla przemysłu poligraficznego.